************************************************************************************
شنبه 28 شهریور 1388

خورشید عریان

نوشته: ایزاک آسیموف

ترجمه: هروس شبانی
انتشارات شقایق
چاپ اول: 1375

نام اصلی اثر:
The Naked Sun
By Isaac Asimov
Published by ballantine books 

***
"خورشید عریان" (1)، ادامه "غارهای پولادی" است اما داستانی مجزا دارد. داستانی که در سیاره ای به نام "سولاریا"، از مهاجرنشینان انسان زمینی، روی می دهد. اکنون، (در زمان داستان) انسان زمینی از مهاجرنشینان ساخته خود در دوران باستان دور افتاده و مهاجرنشینان او را آلوده و حاوی بیماری می دانند. اما با روی دادن قتلی در سولاریا و این واقعیت که در سیاره بیست هزار نفری، تا به امروز قتلی رخ نداده، از کاراگاه الیاس بیلی، دعوت می شود که پرونده قتل را به دست گرفته و پیگیری کند.
***
روباتهای سپیده دم
نوشته: ایزاک آسیموف
ترجمه: هروس شبانی
انتشارات شقایق
چاپ اول: 1376

نام اصلی اثر:
The Robots of Dawn
By Isaac Asimov
Published by ballantine books 

***
"روباتهای سپیده دم" ادامۀ "غارهای پولادی" و "خورشید عریان" است. باز هم قتلی رخ داده، به عبارت دقیق تر یک ربات کُشی. باز هم کاراگاه الیاس بیلی که اینک بواسطه یک فیلمِِ بین سیاره ای (که در مورد ماجرای او در سیاره سولاریا و پرونده قتل یک سولاریایی و حل آن ساخته شده) بسیار معروف است، برای بررسی فراخوانده می شود. اما ناخواسته، مسئولیت بسیار سنگینی، به اندازه همه سیاره زمین نیز در این ماجرا به دوش او گذاشته می شود. اگر در حل این جریان موفق نشود، به ضرر همه ساکنین زمین و بیشتر از همه خود او تمام خواهد شد و در صورت پیروزی، علاوه بر شهرت و اعتبار بیشتر، آینده زمین و فرزندانش و فرزند خود او نیز با مهاجرت به سیارات جدید، تامین خواهد بود. زمین از بند غارهای عظیم پولادی رها خواهد شد، به آفتاب سلامی دوباره خواهد داد و مانند هزار سال قبل، دل به پهنه کهکشان خواهد سپرد و سیارات جدیدِ قابل سکونت خواهد یافت و مهاجرنشینان جدید تشکیل خواهد داد و ...

***


ادامه مطلب ...